Tuesday, October 28, 2008

GUNNAH aur unka AZAAB

1... Jis Gunah Say Umar Kam Hoti Hai Wo Rishtadaroon Se Bad Salooki Hai

2... Ji Gunah Se Insaan Par Lanat Hoti Hai Wo Jhoot Hai

3... Jis Gunha Say Pakar Aati Hai Wo Zulam Hai

4... Jis Gunah Say Rizzaq Band Ho Jata Hai Wo Zana Hai

5... Jis Gunha Par Pardah Faash Ho Jata Hai Wo Nasha Hai

6... Jis Gunah Se Chupna , Faraar Hona Parta Hai Wo Qatal Hai

7... Jis Gunha Say Naimtoon Ko Zawaal Aat Hai Wo Takbbur Hai_

No comments: